Melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen, Raadhuisstraat 3, 6942BE Didam

Op 15 maart 2023 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Raadhuisstraat 3, 6942BE Didam. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000259. De melding betreft:

- bemaling t.b.v. reconstructie Centrumplan Didam.

Waarom publiceert de gemeente Montferland dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente Montferland u weten dat er een Melding MBA is ontvangen en er misschien iets verandert in uw omgeving.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@montferland.info of 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven