Michelangelostraat 24 te Lent: uitbouwen van de woning - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 10-01-2023

Omschrijving: uitbouwen van de woning (Michelangelostraat 24 te Lent)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z22.108470.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 03-11-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 06-01-2023

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Wanneer neemt gemeente Nijmegen een besluit over de aanvraag van de vergunning? Gemeente Nijmegen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op bovenstaande ontvangstdatum. Gemeente Nijmegen stelt de beslissing hierover uit met 6 weken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceert gemeente Nijmegen een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=A0EB8009-78BB-4739-A694-1CC24DEA454D

Naar boven