Bekendmaking voorgenomen verlenging verhuur pand Het Cappelrijeland 2 te Rijnsburg

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk maakt hierbij bekend dat de gemeente Katwijk voornemens is de verhuur van het pand aan Het Cappelrijeland 2 te Rijnsburg te verlengen tot 1 januari 2030.

Op 20 februari 2020 is met de Voedselbank Katwijk een huurovereenkomst voor het voormalige schoolgebouw van de Dubbelburg aan het Cappelrijeland 2 te Rijnsburg aangegaan voor de periode van 1 maart 2020 tot 28 februari 2023. Deze huurovereenkomst wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van twee jaar.

Aangezien het een verlenging van verhuur betreft, het pand ingrijpend verbouwd is om geschikt te maken voor Voedselbank Katwijk en om hiermee de onzekerheid en onrust bij het bestuur en de vrijwilligers van de Voedselbank Katwijk én bij de huishoudens die afhankelijk zijn van de Voedselbank Katwijk weg te nemen is een verlenging van het contract met de Voedselbank onzes inziens rechtmatig en gerechtvaardigd.

Kort geding

Bent u het niet eens met de verlenging van de verhuur, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Den Haag.

Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding naar het volgende e-mailadres: vastgoed@Katwijk.nl.

Naar boven