Kennisgeving besluit op aanvraag drank- en horecawetontheffing Willie Das Plein te Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft op 14 maart 2023 een drank- en horecawetontheffing verleend voor ontheffing Drank- en horecawet - Lentespektakel 22 t/m 29 apr 2023 Willie Dasple op de locatie Willie Das Plein te Nederhorst den Berg (zaaknummer Z.75927).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

- Ontheffing artikel 35 Alcoholwet

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 15 maart 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven