Besluit evenementenvergunning, Ekkersweijer in Best

de burgemeester van Best heeft op 14 maart 2023 een besluit genomen. Het gaat om het houden van Lakebike 24 Challenge van 2 t/m 4 juni 2023.

Locatie:

Ekkersweijer in Best

Dossiernummer:

HZ_EVK-23-00049

 

Bezwaar

Het besluit en de stukken die daarbij horen kunt u inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499.

Als u belang hebt bij deze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Vanaf 15 maart 2023 kunt u gedurende zes weken bezwaar maken. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven vindt u op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

Naar boven