Gemeente Heerlen - toestemming omgevingsvergunning: het verbreden van de inrit aan Wolfshoofdplein 24 en 26 te Hoensbroek

Gemeente Heerlen heeft een omgevingsvergunning verleend. Wij geven hiermee toestemming voor :

Dossiernummer : 22114

Adres : Wolfshoofdplein 24 en 26 6431 BE Hoensbroek

Activiteit : het verbreden van de inrit (niet aangelegd conform verleende vergunning)

Datum besluit : 8 maart 2023

Waarom publiceert gemeente Heerlen dit bericht?

Een omgevingsvergunning vraagt iemand bij gemeente Heerlen aan om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken, anders kunnen wij het bezwaar niet afhandelen. Ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Bezwaar maken kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Digitaal indienen

Gebruik hiervoor het digitale formulier: www.heerlen.nl/bezwaarschift-indienen . Hiervoor heeft u DigiD nodig. Volg de eenvoudige stappen en stem in met verder contact via de e-mail. U krijgt dan geen papieren post meer.

Belangrijk: u kunt dus geen bezwaar indienen met een e-mail.

Schriftelijk indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook per post (of fax) sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen

Postbus 1

6400 AA, Heerlen

fax: (045) 560 39 53.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;

  • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van dat besluit mee;

  • uw naam, adres en woonplaats;

  • waarom u bezwaar maakt;

  • uw handtekening;

  • maakt u voor iemand anders bezwaar, stuur dan een machtiging mee.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat wij een besluit hebben genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de rechtbank.

Naar boven