Kennisgeving ontvangst aanvraag dempen en graven van een nieuwe sloot nabij Westerstraat 39, 1655LC Sijbekarspel

Op 9 maart 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het dempen en graven van een nieuwe sloot op het perceel nabij Westerstraat 39, 1655LC Sijbekarspel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000435. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • Uitvoeren van een werk of werkzaamheden

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven