Besluit buiten behandelingstelling omgevingsvergunning Nieuweweg 48a in Opperdoes

De gemeente heeft op 14 maart 2023 besloten om de aanvraag met dossiernummer Z2023-00000120 voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping achter de schuur op locatie Nieuweweg 48a in Opperdoes buiten behandeling te stellen. De aanvraag betrof de volgende onderdelen:

  • Bouwen

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Binnen 6 weken na datum van verzending (verzenddatum: 14 maart 2023) kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde dossiernummer.

Naar boven