Bekendmaking update geluidbelastingskaarten Voerendaal

 

 

Burgemeester en wethouders van Voerendaal hebben op 7 maart 2023 een update van de geluidbelastingskaarten voor Voerendaal vastgesteld. Op de kaarten kan iedereen het meest recent berekende, gemiddelde geluidsniveau checken van wegverkeer, trein en industrie bij woningen of scholen. Voor de kaarten wordt gebruik gemaakt van gegevens die representatief zijn voor het jaar 2021.

 

Wat kunt u precies zien op de kaarten?

Op de kaarten is aangegeven hoe hoog het geluidsniveau is op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bebouwing in Voerendaal. Er zijn kaarten die het gemiddelde geluidsniveau over de hele dag aangeven of in de nacht.

 

Verplichting EU

De Europese Unie verplicht aangesloten landen om te zorgen voor één uniform systeem voor het weergeven van de geluidbelasting. Ook RWS en Prorail stellen kaarten op voor de geluidbelasting vanwege de rijkswegen en spoorwegen. Elke vijf jaar worden de geluidbelastingskaarten geactualiseerd. Op basis van deze kaarten wordt dit jaar gestart met het opstellen van een actieplan geluid. Daarin worden maartregelen opgenomen om de ergste hindergevallen aan te pakken.

 

Inzage

De geluidbelastingskaarten liggen op afspraak vanaf 14 maart 2023 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Voerendaal.

U kunt ook rechtstreeks online het geluidsniveau checken, via www.icinity.nl.

Naar boven