Melding brandveilig gebruik niet akkoord, het brandveilig gebruiken van de Daltonschool Eglantier Buiten hier worden sinds 1 januari 2022 maximaal 10 kinderen per dag jonger dan 4 jaar opgevangen, Van Rijslaan 8 2625KX Delft

Van Rijslaan 8 2625KX Delft | het brandveilig gebruiken van de Daltonschool Eglantier Buiten hier worden sinds 1 januari 2022 maximaal 10 kinderen per dag jonger dan 4 jaar opgevangen, 09-03-2023

Wilt u meer informatie ontvangen over deze melding? U kunt de stukken opvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Tegen een melding of intrekking daarvan (en een niet-akkoord) kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven