Melding brandveilig gebruik niet akkoord, het brandveilig gebruiken van het pand wegens kamergewijze verhuur, Brahmslaan 101 2625BT Delft

Brahmslaan 101 2625BT Delft, het brandveilig gebruiken van het pand wegens kamergewijze verhuur, 08-03-2023

Wilt u meer informatie ontvangen over deze melding? U kunt de stukken opvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Tegen een melding of intrekking daarvan (en een niet-akkoord) kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven