Gemeente Brummen - Besluitvormende Raadsvergadering op donderdag 23 maart 2023

 

Agenda voor de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Brummen op donderdag 23 maart 2023, 20:00 uur tot 23:00 uur, raadzaal

 

Agenda
 • 1.

  Opening en mededelingen

 • 2.

  Vaststelling agenda

 • 3.

  Vragenronde

 • Hamerstukken

 • 4.

  Lijst ingekomen en te verzenden stukken

 • 5.

  Nota investeringen en afschrijvingen

 • Portefeuillehouder: wethouder Van de Graaf

 • 6.

  Nota reserves en voorzieningen

 • Portefeuillehouder: wethouder Van de Graaf

 • 7.

  Onttrekking aan de openbaarheid van een deel van het perceel gemeente Hall sectie Enummer 6782 (Wasacker)

 • Portefeuillehouder: wethouder Van de Graaf

 • 8.

  Onttrekking aan de openbaarheid van een deel van het perceel aan de Empermolen in Empe

 • Portefeuillehouder: wethouder Van de Graaf

 • 9.

  Bestemmingsplan Landschapselementen Buitengebied

 • Portefeuillehouder: wethouder Inberg

 • 10.

  Verklaringen van geen bedenkingen Zonneparking gemeentehuis

 • Portefeuillehouder: wethouder Inberg

 • Bespreekpunten

 • 11.

  Nota weerstandvermogen en risicobeheersing

 • Portefeuillehouder: wethouder Van de Graaf

 • 12.

  Versneld van het aardgas af maatschappelijk vastgoed 2023

 • Portefeuillehouder: wethouder Inberg

 • 13.

  Sluiting

 

 

Voor informatie: Griffie@brummen.nl

(0575) 56 85 97

www.raad.brummen.nl

Naar boven