Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plegen van onderhoud aan de Bonifaciustoren op het perceel Kerkplein 9, 1671CR Medemblik

De gemeente heeft op 13 maart 2023 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000046 voor een omgevingsvergunning voor het plegen van onderhoud aan de Bonifaciustoren op locatie Kerkplein 9, 1671CR Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouwen

  • Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven