Gemeente Medemblik, Verleende ontheffing sluitingsuur, Het Woud 1C Nibbixwoud

ontheffing sluitingsuur van zaterdag 25 op zondag 26 maart tot 01.00 uur

 

verzenddatum: 06-03-2023

 

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

Naar boven