Ontheffing geluidhinder verleend in verband met werkzaamheden in de avond en nacht in het weekend van 11 maart en 31 maart 2023 aan N206 Ing. G. Tjalmaweg te Katwijk

Ontheffing geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat de volgende ontheffingen zijn afgegeven:

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

N206 Ing. G. Tjalmaweg, Katwijk

Ontheffing geluidhinder in verband met werkzaamheden in de avond en nacht ten behoeve van de aanpassing van de N206 ing. G. Tjalmaweg in het kader van de Rijnlandroute in het weekend van 11 maart en 31 maart 2023

28-02-2023

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit.

Voor het inzien van bovenstaande besluiten dient u contact op te nemen met cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt dit doen via het contactformulier op de website van de gemeente Katwijk of via (071) 406 5000.

Naar boven