Spreekuur Stadsbouwmeester

De (fysieke) vergadering van de stadsbouwmeester is voor onbepaalde tijd opgeschort. Het is mogelijk een digitale afspraak te maken met de stadsbouwmeester. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met team Vergunningen, tel. (071) 406 5000.

Naar boven