Aanvraag vergunning voor het organiseren van de familiedagen VV Katwijk van 1 t/m 3 juni 2023 aan het Parkeerterrein De Krom te Katwijk

Ingekomen aanvraag evenementenvergunning

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening het volgende evenement is ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Parkeerterrein De Krom, Katwijk

het organiseren van de familiedagen VV Katwijk van 1 t/m 3 juni 2023

07-03-2023

Naar boven