Aanvraag vergunning voor het organiseren van de familiedagen kvv Quick-Boys van 1 t/m 3 juni 2023 aan Sportpark Nieuw-Zuid en Laan van Nieuw Zuid te Katwijk

Ingekomen aanvraag evenementenvergunning

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening het volgende evenement is ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Sportpark Nieuw-Zuid, Laan van Nieuw Zuid, Katwijk

het organiseren van de familiedagen kvv Quick-Boys van 1 t/m 3 juni 2023

08-03-2023

Naar boven