Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van zestien appartementen (in twee gebouwen) op het perceel Dorpsstraat/Kerkweg in Abbekerk

De gemeente heeft op 7 maart 2023 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z2022-00000410 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van zestien appartementen (in twee gebouwen) op locatie Dorpsstraat/Kerkweg in Abbekerk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouwen

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven