Aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen van 1 Amerikaanse eik aan Zevenbergjesweg 29 Voorthuizen

De gemeente Barneveld heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het zaaknummer is 2023W0521.

Waarom publiceert de gemeente Barneveld dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente Barneveld aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente Barneveld u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt de gemeente Barneveld een besluit over de aanvraag van de vergunning?

De gemeente Barneveld heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 9 maart 2023. De gemeente Barneveld neemt daarover waarschijnlijk binnen 8 weken na 9 maart 2023 een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente Barneveld een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en een bezwaar indienen. U kunt nu nog geen bezwaar indienen.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente Barneveld. Dit kan via het telefoonnummer 14 0342.

Naar boven