Vergunningsvrij: Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Watertuin 94 Barneveld

De gemeente Barneveld heeft een besluit genomen op een aanvraag om een omgevingsvergunning. Het besluit is: Vergunningsvrij. Het zaaknummer is 2023W0155.

Waarom publiceert de gemeente Barneveld dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente Barneveld aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente Barneveld u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente Barneveld tot zes weken na 9 maart 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. Dit kan schriftelijk via College van burgemeester en wethouders, postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal via www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit . In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het gemeentehuis van Barneveld bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het gemeentehuis van Barneveld de webpagina www.barneveld.nl . Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0342.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Het besluit blijft geldig wanneer u bezwaar maakt. Heeft u een dringende reden waarom u niet kunt wachten op de uitkomst van het bezwaar? Bij een spoedeisende situatie kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dit betekent dat u vraagt om een tijdelijke beslissing van de rechter. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Dit kan schriftelijk via Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem of digitaal via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx . Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst bezwaar heeft gemaakt. U moet voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via telefoonnummer 088 361 61 61 .

Naar boven