Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning regulier, Zeumerseweg 38 Voorthuizen, het verplaatsen van de inrit.

Datum verlenging 6 maart 2023

Zaaknummer 2023W0069

De behandeling van deze aanvraag kost meer tijd. Om deze reden wordt de beslistermijn voor deze aanvraag met zes weken verlengd.

Naar boven