Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning regulier, Drieënhuizerweg 7 A Kootwijkerbroek, het tijdelijk toestaan van containers voor trainingen rondom brandveiligheid.

Datum verlenging 12 maart 2023

Zaaknummer 2023W0021

De behandeling van deze aanvraag kost meer tijd. Om deze reden wordt de beslistermijn voor deze aanvraag met zes weken verlengd.

Naar boven