Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning regulier, Rozenstraat 0 (voorheen Gamma) Barneveld, het plaatsen van een leidingsbrug om bemalingswater te transporteren.

Datum verlenging 8 maart 2023

Zaaknummer 2022W3076

De behandeling van deze aanvraag kost meer tijd. Om deze reden wordt de beslistermijn voor deze aanvraag met zes weken verlengd.

Naar boven