Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing voorwerpen op de openbare weg Roerdomplaan te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 1 maart 2023 een ontheffing voorwerpen op de openbare weg verleend voor aanvraag ontheffing plaatsen bouwkeet op parkeerplaatsen 6 mrt 2023 t/m 26 mei 2 op de locatie Roerdomplaan te Kortenhoef (zaaknummer Z.76998).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Gebruik openbare ruimte

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 11 maart 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven