Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Herenweg 47a te Breukeleveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 7 maart 2023 een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de steiger op de locatie Herenweg 47a te Breukeleveen (zaaknummer Z.76951).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 8 maart 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven