Vergunning geweigerd voor het vellen van 1 boom aan Van Deyssellaan 48 te Groningen

BEKENDMAKING DEFINITIEF BESLUIT VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING (geweigerd)

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is geweigerd.

Adres

Postcode

Omschrijving

Van Deyssellaan 48 te Groningen

9721 WX

vellen 1 boom (in voortuin) (verzenddatum 09-03-2023, dossiernummer 202371475)

Deze geweigerde vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken door hier te klikken of te bellen naar telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen, 14 maart 2023

Naar boven