Verlengingsbesluit, het bouwen van een woonhuis, Kantstraat 46a Haaren

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

 

Kantstraat 46a Haaren, het bouwen van een woonhuis. Zaaknummer 1000852, ingekomen 13-12-2022 (Activiteit; Bouwen)

Naar boven