Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Herenweg 42 te Breukeleveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 4 januari 2023 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een botenhuis op de locatie Herenweg 42 te Breukeleveen (zaaknummer Z.74890).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 5 januari 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven