Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een koffiekar ten behoeve van een informele opening van de Nico Bergsteijnweg op 15 april 2023 op het grasveldje bij de rotonde aan John F. Kennedylaan/Geeresteinselaan/Nico Bergsteijnweg te Woudenberg

Het plaatsen van een koffiekar t.b.v. een informele opening van de Nico Bergsteijnweg, grasveldje bij de rotonde John F. Kennedylaan/Geeresteinselaan/Nico Bergsteijnweg,

15 april 2023, z.340416.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen.

Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt.

U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag.

Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming.

Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.

Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Naar boven