Gemeentelijk Watertakenplan Lingewaard 2023-2027

Op 2 februari 2023 heeft de gemeenteraad van Lingewaard het Gemeentelijk Watertakenplan vastgesteld. In dit plan wordt omschreven hoe de gemeente Lingwaard de komende vijf jaar invulling gaat geven aan de drie wettelijke zorgplichten, inclusief de bekostiging daarvan.

Naar boven