het organiseren van een evenement 'Kermiswielerronde van Heinkenszand' op 7 juli 2023 in Heinkenszand te kern Heinkenszand - HZ_EVE-2023-034

De burgemeester van Borsele maakt bekend dat hij de volgende vergunning op 7 maart 2023 heeft verleend:

het organiseren van een evenement 'Kermiswielerronde van Heinkenszand' op 7 juli 2023 in Heinkenszand te kern Heinkenszand.

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

 

 

 

Naar boven