Toestemming voor het opgraven van vier stoffelijke overschotten aan begraafplaats Zuidstraat te Katwijk

De burgemeester van de gemeente Katwijk maakt bekend dat hij op 6 maart 2023 op grond van artikel 29 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging besloten heeft vergunning te verlenen tot het doen opgraven van vier stoffelijke overschotten, begraven in een particulier graf op de Oude begraafplaats Zuidstraat, grafnummer: N.O.-C-4.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester, Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Bij spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, van de rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U dient een kopie van het bezwaarschrift toe te voegen. Digitaal indienen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.

Naar boven