Vergunning geweigerd voor het vellen van 4 bomen aan Quintuslaan 1 te Groningen

BEKENDMAKING DEFINITIEF BESLUIT VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING (geweigerd)

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is geweigerd.

Adres

Postcode

Omschrijving

Quintuslaan 1 te Groningen

9722 RS

vellen 4 bomen (acacia, ceder, spar, esdoorn) (verzenddatum 02-03-2023, dossiernummer 202371405)

Deze geweigerde vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken door hier te klikken of te bellen naar telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen, 9 maart 2023

Naar boven