Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning Peter Zuidstraat 39, 5845AK Sint Anthonis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend de volgende aanvraag te hebben ontvangen:

  • Onderwerp: het uitbreiden van de woning

  • Ontvangstdatum: 3 maart 2023

  • Locatie: Peter Zuidstraat 39, 5845AK Sint Anthonis

  • Zaaknummer: Z2023-00000657

Procedure voor de aanvraag

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken. De gemeente kan deze termijn verlengen tot 14 weken.

Reguliere aanvragen omgevingsvergunning liggen niet ter inzage en kunt u niet inzien. U kunt geen bezwaar maken tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlengingsbesluiten. Dit kan pas na besluitvorming door de gemeente.

 

Naar boven