Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing voorwerpen op de openbare weg t.h.v. Lijsterlaan 37 te Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft op 6 maart 2023 een ontheffing voorwerpen op de openbare weg verleend voor aanvraag plaatsing mobiel toilet op openbare weg van 13 mrt t/m 7 apr 2023 op de locatie t.h.v. Lijsterlaan 37 te Nederhorst den Berg (zaaknummer Z.77203).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Gebruik openbare ruimte

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 7 maart 2023 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven