De Grintfisker 38 te Oudemirdum: aanvraag vergunning afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van de berging/schuur (OV 20230103)

Op 22-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van de berging/schuur.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven