Utbuorren 49 te Terherne: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230032)

Op 22-feb-2023 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van een kleine windmolen.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven