De Alde Buorren 3 te Oudemirdum: aanvraag vergunning verhogen van het dak om extra hoogte te creëren op de bovenverdieping (OV 20230135)

Op 24-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verhogen van het dak om extra hoogte te cre�ren op de bovenverdieping.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven