Vegelinsweg 46 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning plaatsen van 20 zonnepanelen langs de rand van het erf (OV 20230158)

Op 03-mar-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van 20 zonnepanelen langs de rand van het erf.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven