Hoofdweg 27 te Echten: aanvraag vergunning aanleggen van een vispassage met een in- en uitstroombak, pendelstuk en wachtruimte voor vissen (OV 20230146)

Op 24-feb-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het aanleggen van een vispassage met een in- en uitstroombak, pendelstuk en wachtruimte voor vissen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven