Kippenburg 5 te Oudemirdum: aanvraag vergunning verbouwen van de boerenbehuizing (schuur) tot 3 recreatieverblijven (logiesfunctie) (OV 20230152)

Op 01-mar-2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen van de boerenbehuizing (schuur) tot 3 recreatieverblijven (logiesfunctie).

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven