Overig afhandeling

  • -

    Transportweg 4 te ’s-Heerenberg, 7041 KK; het verlengen van de beslistermijn voor het oprichten van een distributiecentrum (verzonden 25-02-2022)

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven