Omgevingsvergunning aanvraag

  • -

    Grote Huilakker 3 te Didam, 6942 RC; het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning (ontvangen 28-02-2022)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Naar boven