Ontwerpbesluit omgevingsvergunning H.J.E. Wenckebachweg 46 1096AN Amsterdam

Adres: H.J.E. Wenckebachweg 46 1096AN Amsterdam

Omschrijving: oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw van ca. 1000m2 met broedplaatsen en twee zelfstandige woningen

Ter inzage: van 3 maart 2022 tot en met 13 april 2022

Zaaknummer: Z2021-O002213

OLO nummer: 6048687

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar stadsloket.oost.vergunningen.dvl@amsterdam.nl en vermeld daarin straatnaam, huisnummer en Zaak- en OLO nummer.

Zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dit kan binnen de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Stuur uw zienswijze naar:

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost

t.a.v. team Vergunningen

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

Of per mail naar: teamwabo.sdo@amsterdam.nl

Vermeld in uw zienswijze altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening

- het ontwerpbesluit waartegen u een zienswijze indient, met datum en het zaaknummer van het ontwerpbesluit

- de reden(en) waarom u een zienswijze indient

- eventueel uw e-mailadres

Dient iemand anders namens u de zienswijze in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw zienswijze.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het stadsdeel via telefoonnummer 14020.

Nadat er een besluit genomen is kunt u beroep indienen bij de rechtbank. U moet dan ook een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Naar boven