Omgevingsvergunning aanvraag

  • -

    Dijksestraat 44d te Didam, 6942 GD; het uitbreiden van een schuur (ontvangen 05-01-2022)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Naar boven