Melding voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan Bankastraat 12 en 12a te Groningen

Tussen 23 en 25 februari 2022 is de volgende sloopmelding bij de gemeente binnengekomen.

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Een bericht via de Whats-App is ook mogelijk: 06- 12 82 39 73 (www.gemeente.groningen.nl/bellen-whatsapp)

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

Adres

Postcode

Omschrijving (dd.ontvangst, dossiernr.)

Bankastraat 12 en 12a te Groningen

9715 CB

uitvoeren sloopwerkzaamheden (ontvangstdatum 24-02-2022, dossiernummer 202271414)

Groningen, 3 maart 2022

Naar boven