Aanvraag omgevingsvergunning bouwen nieuwbouw woon- werkgebouw Kenniswerf (Kavel 1C7)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van een nieuwbouw woon- werkgebouw op het adres Kenniswerf (Kavel 1C7) Kadastraal perceelnummer 892 - Sectie G.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven