Aanvraag omgevingsvergunning bouw nieuwe schuurwoning Claverveld fase 2 Kavel 85

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van een nieuwe schuurwoning op het adres Claverveld fase 2 Kavel 85 Kadastraal perceelnummer 1498 - Sectie S.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven