Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Oostergouw 52, 1606AB Venhuizen

De gemeente heeft op 25 februari 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-000004 voor renoveren van de berging op locatie Oostergouw 52, 1606AB Venhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • verbouwingbouwwerk

  • wijzigen van een monument

 

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 26 februari 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven